Potenciál spolecného kulturního dedictví pro preshranicní regionální rozvoj

Description

Projekt spocívá v rozmanitých spolecných aktivitách jak za úcelem poznání spolecného cesko-rakouského pohranicí, tak navázání úzkých mezilidských kontaktu studentu a pedagogu. Skládá se z 2denních workshopu (zahajovací v Brne, záverecný v Kremži/Krems), 7denních letních škol (Telc a Vitoraz/Weitra) a 5denních terénních šetrení v príhranicním regionu (Nové Hrady, Retz). Organizacne financne je ceská strana zajištena prostrednictvím Masarykovy univerzity (MU), rakouská strana pak Donau-Universität Krems (DUK). Obsahove se projekt bude venovat spolecné historii a kulturnímu dedictví (mj. pod ochranou UNESCO) jako soucásti preshranicního regionálního rozvoje se zamerením na cestovní ruch. Projekt pocítá i se zapojením dalších odborníku (expertu) k relevantním tématum. Zásadní poznatky budou shrnuty do publikace ve forme kroniky projektu a putovní výstavy.

Details

Duration 01/02/2018 - 30/04/2019
Funding EU
Program INTERREG V-A Österreich – Tschechische Republik
Department

Department for Bulding and Environment

Center for Architectural Heritage and Infrastructure

Principle investigator for the project (Danube University Krems) Ing. Peter Morgenstein, Ph.D.
Project members Univ.-Prof. Dipl.Arch.ETH Dr. Christian Hanus Darya Haroshka, MSc

Publications

Morgenstein, P.; Jerábek, M. (2019). Potential des gemeinsamen Kulturerbes für grenzüberschreitende Regionalentwicklung. Chronik des Projektes KULREG. Edition Donau-Universität Krems, Krems

Back to top

 

To Glossary

This website uses cookies to improve your user experience and for analytical purposes for optimizing our systems, as well Google Maps for the use of depicting maps. By clicking on „OK" or continuing to browse the site, you are agreeing to the use of cookies and Google Maps. More information concerning privacy policy and data protection official.

OK