Description

Projekt spocívá v rozmanitých spolecných aktivitách jak za úcelem poznání spolecného cesko-rakouského pohranicí, tak navázání úzkých mezilidských kontaktu studentu a pedagogu. Skládá se z 2denních workshopu (zahajovací v Brne, záverecný v Kremži/Krems), 7denních letních škol (Telc a Vitoraz/Weitra) a 5denních terénních šetrení v príhranicním regionu (Nové Hrady, Retz). Organizacne financne je ceská strana zajištena prostrednictvím Masarykovy univerzity (MU), rakouská strana pak Donau-Universität Krems (DUK). Obsahove se projekt bude venovat spolecné historii a kulturnímu dedictví (mj. pod ochranou UNESCO) jako soucásti preshranicního regionálního rozvoje se zamerením na cestovní ruch. Projekt pocítá i se zapojením dalších odborníku (expertu) k relevantním tématum. Zásadní poznatky budou shrnuty do publikace ve forme kroniky projektu a putovní výstavy.

Details

Duration 01/02/2018 - 30/04/2019
Funding EU
Program INTERREG V-A Österreich – Tschechische Republik
Department

Department for Building and Environment

Center for Architectural Heritage and Infrastructure

Principle investigator for the project (University for Continuing Education Krems) Ing. Peter Morgenstein, Ph.D.
Project members

Publications

Morgenstein, P.; Jerábek, M. (2019). Potential des gemeinsamen Kulturerbes für grenzüberschreitende Regionalentwicklung. Chronik des Projektes KULREG. Edition Donau-Universität Krems, Krems

Back to top