Description

Projekt spocívá v rozmanitých spolecných aktivitách jak za úcelem poznání spolecného cesko-rakouského pohranicí, tak navázání úzkých mezilidských kontaktu studentu a pedagogu. Skládá se z 2denních workshopu (zahajovací v Brne, záverecný v Kremži/Krems), 7denních letních škol (Telc a Vitoraz/Weitra) a 5denních terénních šetrení v príhranicním regionu (Nové Hrady, Retz). Organizacne financne je ceská strana zajištena prostrednictvím Masarykovy univerzity (MU), rakouská strana pak Donau-Universität Krems (DUK). Obsahove se projekt bude venovat spolecné historii a kulturnímu dedictví (mj. pod ochranou UNESCO) jako soucásti preshranicního regionálního rozvoje se zamerením na cestovní ruch. Projekt pocítá i se zapojením dalších odborníku (expertu) k relevantním tématum. Zásadní poznatky budou shrnuty do publikace ve forme kroniky projektu a putovní výstavy.

Details

Duration 01/02/2018 - 30/04/2019
Funding EU
Program INTERREG V-A Österreich – Tschechische Republik
Department

Department for Bulding and Environment

Center for Architectural Heritage and Infrastructure

Principle investigator for the project (Danube University Krems) Ing. Peter Morgenstein, Ph.D.
Project members Univ.-Prof. Dipl.Arch.ETH Dr. Christian Hanus Darya Haroshka, MSc

Publications

Morgenstein, P.; Jerábek, M. (2019). Potential des gemeinsamen Kulturerbes für grenzüberschreitende Regionalentwicklung. Chronik des Projektes KULREG. Edition Donau-Universität Krems, Krems

Back to top