Description

V nedávné dobe v CR probehla rada výzkumných projektu a výstav popisujících hodnotná panelová sídlište. Postupne se tak darí vyvrátit zažitou predstavu, že „paneláky“ predstavují výhradne nekvalitní, nepromyšlené a málo hodnotné bydlení. Funkcionalistická sídlište skýtají v prípade revitalizace potenciál pro zvyšování kvality pobytového prostredí a budování tzv. modro-zelené infrastruktury zmírnující dopady zmeny klímy. Vyvážení ochrany hodnot a revitalizace sídlišt je v CR stále ožehavým tématem. Rozsáhlé urbanistické celky se navzdory snahám nekterých samospráv nedarí ochránit pred znehodnocením predstavovaným predevším zahuštováním zástavby a likvidací souboru obcanské vybavenosti a prvku funkcního vybavení, které povyšovalo jejich obytnou a každodenní užitnou hodnotu. Naproti tomu v Rakousku, kde je panelových sídlišt výrazne méne, probíhá péce o tyto celky kontinuálne a promyšleneji, ale presto se ani zde nedarí ochránit všechny architektonické hodnoty. K náprave soucasné situace zorganizují partnerské organizace mezinárodní seminár urcený pro takovou cást odborné verejnosti, která má kompetence péci a ochranu sídlišt ovlivnit.

Details

Duration 01/11/2018 - 30/09/2019
Funding EU
Program INTERREG V-A Österreich – Tschechische Republik
Logo - European Union INTERREG Österreich-Tschechische Rebuplik
Department

Department for Bulding and Environment

Center for Architectural Heritage and Infrastructure

Principle investigator for the project (Danube University Krems) Ing. Peter Morgenstein, Ph.D.
Back to top