Description

V nedávné dobe v CR probehla rada výzkumných projektu a výstav popisujících hodnotná panelová sídlište. Postupne se tak darí vyvrátit zažitou predstavu, že „paneláky“ predstavují výhradne nekvalitní, nepromyšlené a málo hodnotné bydlení. Funkcionalistická sídlište skýtají v prípade revitalizace potenciál pro zvyšování kvality pobytového prostredí a budování tzv. modro-zelené infrastruktury zmírnující dopady zmeny klímy. Vyvážení ochrany hodnot a revitalizace sídlišt je v CR stále ožehavým tématem. Rozsáhlé urbanistické celky se navzdory snahám nekterých samospráv nedarí ochránit pred znehodnocením predstavovaným predevším zahuštováním zástavby a likvidací souboru obcanské vybavenosti a prvku funkcního vybavení, které povyšovalo jejich obytnou a každodenní užitnou hodnotu. Naproti tomu v Rakousku, kde je panelových sídlišt výrazne méne, probíhá péce o tyto celky kontinuálne a promyšleneji, ale presto se ani zde nedarí ochránit všechny architektonické hodnoty. K náprave soucasné situace zorganizují partnerské organizace mezinárodní seminár urcený pro takovou cást odborné verejnosti, která má kompetence péci a ochranu sídlišt ovlivnit.

Details

Duration 01/11/2018 - 30/09/2019
Funding EU
Program INTERREG V-A Österreich – Tschechische Republik
Logo - European Union INTERREG Österreich-Tschechische Rebuplik
Department

Department for Building and Environment

Center for Architectural Heritage and Infrastructure

Principle investigator for the project (University for Continuing Education Krems) Ing. Peter Morgenstein, Ph.D.
Back to top