Pripravenost památek na nemecky mluvící klientelu

Description

Zámerem projektu je rozšírení výuky na Vysoké škole polytechnické Jihlava a Jihoceské univerzite (VŠPJ/JU) konkrétním zapojením studentu do evropského projektu. Prostredkem je analýza stávajícího využití vybraných pametihodností kraju Vysocina a Jihoceského (KV/JCK), jejich návštevnosti, propagace (zejm. cizojazycné resp. v nemcine) a dopravní dostupnosti. Projekt navazuje na obdobný projekt Masarykovy univerzity realizovaný v jihomoravském príhranicí (FMP-02-031), pro VŠPJ se jedná o pocátek spolupráce s partnerem Donau-Universität Krems (DUK) ve smyslu posílení internacionalizace. Základní myšlenkou je prostrednictvím výzkumných, vzdelávacích a prezentacních aktivit posílit vzájemné poznání v rovine všeobecné/celospolecenské i konkrétní/individuální. Zároven tím podporit kulturní identitu a provázanost cesko-rakouského pohranicí s cílem zvýšit pocet návštevníku ci prodloužit jejich pobyt. Konkrétní výzkum se týká vybraných pametihodností, které budou zkoumány jako case studies (25 príkladu v Cesku, 10 príkladu v Rakousku) prostrednictvím terénního šetrení vc. osobní návštevy pametihodností a dotazníkového šetrení u obyvatel a návštevníku. Do projektu se dále zapojí relevantní instituce památkové péce, regionálního rozvoje a verejná správa.

Details

Duration 01/03/2020 - 31/05/2021
Funding EU
Department

Department for Bulding and Environment

Center for Architectural Heritage and Infrastructure

Principle investigator for the project (Danube University Krems) Univ.-Prof. Dipl.Arch.ETH Dr. Christian Hanus

Lectures

Case study: interdisciplinary approach in education international and interdisciplinary workshops of Scola Telcz

Felduntersuchungen im Rahmen des Projekts, 23/09/2020

COL - Centre for Renovation of the Common Heritage

Felduntersuchungen im Rahmen des Projekts, 15/06/2020

Back to top

 

To Glossary

This website uses cookies to improve your user experience and for analytical purposes for optimizing our systems, as well Google Maps for the use of depicting maps. By clicking on „OK" or continuing to browse the site, you are agreeing to the use of cookies and Google Maps. More information concerning privacy policy and data protection official.

OK