Description

Zámerem projektu je rozšírení výuky na Vysoké škole polytechnické Jihlava a Jihoceské univerzite (VŠPJ/JU) konkrétním zapojením studentu do evropského projektu. Prostredkem je analýza stávajícího využití vybraných pametihodností kraju Vysocina a Jihoceského (KV/JCK), jejich návštevnosti, propagace (zejm. cizojazycné resp. v nemcine) a dopravní dostupnosti. Projekt navazuje na obdobný projekt Masarykovy univerzity realizovaný v jihomoravském príhranicí (FMP-02-031), pro VŠPJ se jedná o pocátek spolupráce s partnerem Donau-Universität Krems (DUK) ve smyslu posílení internacionalizace. Základní myšlenkou je prostrednictvím výzkumných, vzdelávacích a prezentacních aktivit posílit vzájemné poznání v rovine všeobecné/celospolecenské i konkrétní/individuální. Zároven tím podporit kulturní identitu a provázanost cesko-rakouského pohranicí s cílem zvýšit pocet návštevníku ci prodloužit jejich pobyt. Konkrétní výzkum se týká vybraných pametihodností, které budou zkoumány jako case studies (25 príkladu v Cesku, 10 príkladu v Rakousku) prostrednictvím terénního šetrení vc. osobní návštevy pametihodností a dotazníkového šetrení u obyvatel a návštevníku. Do projektu se dále zapojí relevantní instituce památkové péce, regionálního rozvoje a verejná správa.

Details

Duration 01/03/2020 - 31/12/2021
Funding EU
Department

Department for Building and Environment

Center for Architectural Heritage and Infrastructure

Principle investigator for the project (University for Continuing Education Krems) Univ.-Prof. Dipl.Arch.ETH Dr. Christian Hanus

Publications

Milan Jerabek et al. (2021). Bereitschaft der Sehenswürdigkeiten für die deutschsprachige Klientel. Polytechnische Hochschule Jihlava, Jihlava

Haroshka, D. (2021). COL – ZENTRUM FÜR ERNEUERUNG DES GEMEINSAMEN KULTURERBES. In: JERÁBEK, M. et al., Bereitschaft der Sehenswürdigkeiten für die deutschsprachige Klientel: 30-31, Polytechnische Hochschule Jihlava, Jihlava

Haroshka, D. (2021). SCOLA TELCZ – INTERDISZIPLINÄRE SOMMER- UND WINTERSCHULEN FÜR KULTURERBEERNEUERUNG IN TELC. In: JERÁBEK, M. et al., Bereitschaft der Sehenswürdigkeiten für die deutschsprachige Klientel: 32-33, Polytechnische Hochschule Jihlava, Jihlava

Lectures

Case study: interdisciplinary approach in education international and interdisciplinary workshops of Scola Telcz

Winter School Telc, 23/09/2020

Back to top