Karmen Mlinar

Publications (Extract Research Database)

Mlinar, K.; Pecek, M. (2024). Pomen poznavanja etnicnih hierarhij ucencev za inkluzivno vzgojo in izobraževanje [The relevance of knowing pupils’ ethnic hierarchies for inclusive teaching]. In: Krek, J., Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanje socialne vkljucenosti v vzgoji in izobraževanju [Systemic aspects of educational strategies and facilitation of social inclusion in education]: 145-166, University of Ljubljana, Faculty of Education, Center for Educational Policy Studies, Ljubljana

Mlinar, K.; Pecek, M. (2023). Ethnic hierarchies among pupils in Slovenia: Their ethnic belonging matters. Social Psychology of Education, 26: 45-79

Mlinar, K. (2023). In Search of a Universal Value Base of Education in a Pluralistic School. From Human Rights to Global Ethic and Responsibility. Encyclopaideia. Journal of phenomenology and Education, 27(65): 1-17

Mlinar, K.; Pecek, M. (2023). Pogledi razrednih uciteljev na vzgojni vidik pouka na daljavo [Primary school teachers’ views on the moral, social, and emotional dimensions of distance learning]. Revija za elementarno izobraževanje = Journal of Elementary Education, 16(2): 127-145

Mlinar, K.; Pecek, M. (2022). Pouk v casu pandemije covid-19: mesto vzgoje pri pouku na daljavo [Education during Covid-19 pandemic: the place of the moral, social, and emotional dimensions of distance learning]. In: Mlekuž, A.; Žagar, I. Ž., Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Digitalizacija vzgoje in izobraževanja - priložnosti in pasti [Research in education: digitisation of education - opportunities and pitfalls]: 30-31, Educational Research Institute, Ljubljana

Mlinar, K.; Krammer, G. (2021). Multicultural Attitudes of Prospective Teachers: The Influence of Multicultural Ideology and National Pride. International Journal of Intercultural Relations, 84: 107-118

Mlinar, K. (2021). Pomen deklaracije o spoštovanju razlicnosti pri razvoju medkulturnega in protipristranskega etosa osnovne šole [The Role of a Declaration of Respect of Diversities in the Development of an Intercultural and Anti-bias School Ethos]. In: Lesar, I.; Pecek, M., Priseljenci v Sloveniji skozi raziskovalno prizmo študentov Pedagoške fakultete [Immigrants in Slovenia through the research prism of students of the Faculty of Educatio]: 235-254, Para, Ljubljana

Mlinar, K. (2021). Razvijanje medkulturne obcutljivosti ucencev [Developing intercultural sensitivity among pupils]. Vzgoja in izobraževanje: revija za teoreticna in prakticna vprašanja vzgojno izobraževalnega dela, 52(1/2): 30-33

Mlinar, K. (2021). Srecanje z uciteljem na svetovni dan uciteljev: predstavitev monografije "Najbolj srecen kot ucitelj": bogata poklicna pot prof. dr. Veljka Trohe [Meeting a Teacher on the World Teachers’ Day: presenting the monography “The happiest as a teacher”...]. Vzgoja in izobraževanje: revija za teoreticna in prakticna vprašanja vzgojno izobraževalnega dela, 52(1/2): 98-99

Mlinar, K. (2018). Review: Messner, E., Worek, D. and Pecek, M. (Eds.) (2016). Teacher Education for Multilingual and Multicultural Settings, Graz: Leykam. Center for Educational Policy Studies Journal, 8(1): 211-216

Mlinar, K. (2016). Dal discorso dell'odio al discorso del rispetto nelle scuole d'infanzia [From hate speech to respectful speech in the preschool education system]. Encyclopaideia. Journal of phenomenology and Education, 20(46): 120-142

Mlinar, K. (2016). List iz dnevnika [A Page from the Diary]. Šolski razgledi: pedagoški strokovno-informativni casnik, 2016, 67, 11: 7

Mlinar, K. (2016). Izgubljena priložnost za vzgojo k clovecnosti [A Lost Chance to Educate for Humanity]. Šolski razgledi: pedagoški strokovno-informativni casnik, 67(5): 5

Mlinar, K. (2015). "Kakšni begunci neki ... " [“What Refugees, com’on…”]. Šolski razgledi: pedagoški strokovnoinformativni casnik, 66(18): 9

Mlinar, K; Pecek, M. (2014). "Praksa je eno, teorija drugo" - mar res?: stalisca studentov o inkluziji ["Practice is one Thing, Theory Something Else" - Is this True?: Students' Views on Inclusion]. In: Devjak, T., Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi [Contemporary pedagogical challenges in theory and practice]: 19-35, University of Ljubljana, Faculty of Education, Ljubljana

Mlinar, K. (2012). Sovražni govor v luci tolerance [Hate Speech in the Light of Tolerance]. Socialna pedagogika = Journal Social Pedagogy, 16(2): 133-152

Lectures (Extract Research Database)

Reflections on intersectionality in continuing education research. A theoretical and analytical framework with practical implications

Research Colloquium, 10/04/2024

Current issues in teacher education

Knowledge transfer, Pädagogische Hochschule Zürich, 08/06/2023

Is there still space for education (bildung) in today’s schools?

Teachers' continuous professional development programme “8. Akademija z Lili in Binetom”, 23/02/2023

(In)justice in education plans. Analysis of the current situation and directions for improvements

Conference "Vkljucevanje, inkluzivnost in pravicnost v vzgoji in izobraževanju" [Integration, inclusion and justice in education], 29/09/2022

Education during Covid-19 pandemic: the place of the moral, social, and emotional dimensions of distance learning

7th Scientific Conference, Educational Research Institute, 21/09/2022

Education in Slovenia. What PISA 2018 findings tell us

International Teacher Competences Course for International Students, Pädagogische Hochschule Steiermark, 10/06/2021

Round table "Preventing intersectional discrimination of refugee and migrant children in basic schools"

IPES Conference "Gender sensitive integration of refugee and migrant children in basic education", 01/06/2021

The Education System in Slovenia

International Teacher Competences Course for International Students, Pädagogische Hochschule Steiermark, 26/11/2020

Developing an Intercultural and Anti-bias ethos in a Public School/Kindergarten

Online-Ringvorlesung: Diversität als Strategie, 25/11/2020

European School Concepts: The case of Slovenia

International Teacher Competences Course for International Students, Pädagogische Hochschule Steiermark, 28/05/2020

Load more
from
Back to top