event

20/12/2022

add to calendar
location

Central European Institute of Technology (CEITEC), Brünn, Tschechien

sign up now

Closing event of Interreg project ATCZ-86 Watermon

Results presentation of the project Interreg WaterMon ATCZ-86.

Sustainable environmental quality is mainly determined by water management. Quality meets in the rivers tributary, on both sides of the borders of Austria and the Czech Republic, and subsequently also in the cross-border river, which is primarily the Thaya. This represents a direct need to solve water management problems together, even across borders. This need brings the possibilities of innovative solutions for the public, users and companies on both sides. The aim of this workshop is to present the results of a project that aims to help solve water quality problems in border areas using joint monitoring platforms. Different methods and developed autonomous analyzers of some contaminants and bacteria will be presented. At the end, the entire autonomous floating station with integrated analytical modules will be demonstrated.


Prezentace výsledků projektu Interreg WaterMon ATCZ-86

Udržitelná kvalita životního prostředí je určena zejména hospodařením s vodou. Kvalita se projevuje v tocích, na obou stranách hranice Rakouska a České republiky a následně i v hraniční řece, kterou je především Dyje. To představuje přímou potřebu řešit vodohospodářské problémy společně i přes hranice. Tato potřeba přináší možnosti inovativních řešení pro veřejnost, uživatele i firmy na obou stranách. Cílem tohoto workshopu je představit výsledky projektu, který má za cíl pomoci při řešení problémů s kvalitou vody v příhraničních oblastech pomocí společné monitorovací platformy. Budou představeny různé metody a vyvinuté autonomní analyzátory některých kontaminujících látek a bakterií. Na závěr bude demonstrována celá autonomní plovoucí stanice s integrovanými analytickými moduly.


Registration
Back to top